Kategori: Energi och klimat

  • Plocka bort de svenska klimatmålen

    Plocka bort de svenska klimatmålen

    Romina Pourmokhtari bör plocka bort de specifikt svenska klimatmålen för att istället inordna sig helt i EU:s klimatpolitik. Den möjligheten finns i den klimathandlingsplan som regeringen snart ska lägga fram. Det finns två starka argument för detta. Det kommer inte att försämra Sveriges klimatpolitik och det huvudmål som i så fall stryks är försåtligt formulerat.

  • Svenska utsläpp av växthusgaser

    Svenska utsläpp av växthusgaser

    Sveriges utsläpp av växthusgaser har sjunkit kraftigt sedan toppåret 1970 och trenden sedan dess har varit tydligt avtagande. Sveriges utsläpp är marginella i ett globalt perspektiv, mellan 0,1 och 0.3 promille. Det innebär inte att vi kan undandra oss ansvar. Klimatfrågan är global och gränslös. Men att vi ska gå före, vara bäst i klassen…