Kategori: Energi och klimat

 • Den giftiga och beroendeframkallande Oljan

  Den giftiga och beroendeframkallande Oljan

  Om det demokratiska västs oljeberoende och att de geopolitiska skälen att bryta detta är minsta lika stora som klimatpolitiska övervägandena. Oljan är giftet i den nuvarande världsordningen. EU har en nyckelroll för att strypa pengaflödet som göder religiös ortodoxi, paternalistiska värderingar, envälde och diktatur, kvinnoförtryck, krig och terror.

 • Växthuseffekten från grunden

  Växthuseffekten från grunden

  Ett mer grundläggande inlägg om växthuseffekten, vad den är och hur den påverkar klimatet. Jag tror det blir svårt att undvika en uppvärmning med mindre än 3 grader till slutet av det här seklet. Mänskligheten kommer att överleva detta. Men omställningarna som krävs kommer troligen att bli stora.

 • Om konsumtionsrelaterade utsläpp – om DN:s och den svenska klimatdebattens verkligt blinda fläck.

  Om konsumtionsrelaterade utsläpp – om DN:s och den svenska klimatdebattens verkligt blinda fläck.

  Konsumtionsrelaterade utsläpp är intressanta. Men i klimatpolitiken är det de territoriella utsläppen som är relevanta. Jag reder ut skillnaderna, liksom varför DN och de mera militanta delarna av klimatopinionen gärna fokuserar på konsumtionen, samtidigt som man förtiger att Sverige territoriellt är nästan klimatneutralt.

 • Klimatministern i rävsax,

  Klimatministern i rävsax,

  Regeringens klimathandlingsplan är ett politiskt misslyckande. Det har inget att göra med vad man tycker i själva sakfrågan, utan för att planen är tom och innehållslös. Det kan inte döljas, hur bra klimatministern än slår ifrån sig, försvarar sig och förklarar sig. Jag gör ett försöka att reda ut vad EU:s klimatpolitik ”Fit for 55”…

 • Kurvan som aldrig syns i debatten – Sverige snart klimatneutralt.

  Kurvan som aldrig syns i debatten – Sverige snart klimatneutralt.

  Sveriges utsläpp av klimatgaser är överlägset lägst i EU, räknat som nettoutsläpp per capita. Trots detta har vi tuffast möjliga åtagande i EU:s Fit for 55. Kanske för tufft och betydlig tuffare än för de flesta större miljöbovar. Men det är ändå inte läge att slingra sig ur våra åtaganden.

 • Regeringen svartmålar sin egen klimatpolitik.

  Regeringen svartmålar sin egen klimatpolitik.

  Rimligt är väl att en regering vill framställa landet det styr i så god dager som möjligt. Men den svenska regeringen gör precis tvärt om när det gäller klimatpolitiken – skippar sin egen offentliga statistik för att leta upp så ofördelaktiga siffror som möjligt.

 • Svenska utsläpp av växthusgaser

  Svenska utsläpp av växthusgaser

  Sveriges utsläpp av växthusgaser har sjunkit kraftigt sedan toppåret 1970 och trenden sedan dess har varit tydligt avtagande. Sveriges utsläpp är marginella i ett globalt perspektiv, mellan 0,1 och 0.3 promille. Det innebär inte att vi kan undandra oss ansvar. Klimatfrågan är global och gränslös. Men att vi ska gå före, vara bäst i klassen…

 • Plocka bort de svenska klimatmålen

  Plocka bort de svenska klimatmålen

  Romina Pourmokhtari bör plocka bort de specifikt svenska klimatmålen för att istället inordna sig helt i EU:s klimatpolitik. Den möjligheten finns i den klimathandlingsplan som regeringen snart ska lägga fram. Det finns två starka argument för detta. Det kommer inte att försämra Sveriges klimatpolitik och det huvudmål som i så fall stryks är försåtligt formulerat.