Författare: Christer

 • Svenska utsläpp av växthusgaser

  Svenska utsläpp av växthusgaser

  Sveriges utsläpp av växthusgaser har sjunkit kraftigt sedan toppåret 1970 och trenden sedan dess har varit tydligt avtagande. Sveriges utsläpp är marginella i ett globalt perspektiv, mellan 0,1 och 0.3 promille. Det innebär inte att vi kan undandra oss ansvar. Klimatfrågan är global och gränslös. Men att vi ska gå före, vara bäst i klassen…

 • Plocka bort de svenska klimatmålen

  Plocka bort de svenska klimatmålen

  Romina Pourmokhtari bör plocka bort de specifikt svenska klimatmålen för att istället inordna sig helt i EU:s klimatpolitik. Den möjligheten finns i den klimathandlingsplan som regeringen snart ska lägga fram. Det finns två starka argument för detta. Det kommer inte att försämra Sveriges klimatpolitik och det huvudmål som i så fall stryks är försåtligt formulerat.

 • Opinionskrönika okt 2023 och om utfallet för de liberala statsråden i statsbudgeten.

  Opinionskrönika okt 2023 och om utfallet för de liberala statsråden i statsbudgeten.

  Regeringspartierna M, KD och L har absolut inget att glädjas över i opinionsutvecklingen för närvarande. SD är åter större än M. KD och L ligger fast under riksdagsspärren. Gapet mellan oppositionen och regeringsunderlaget fortsätter att växa. Jag gör också några nedslag i statsbudgeten med fokus på vad de liberala statsråden presterar. Sammanfattande omdöme är ”magert”.

 • Per Gahrton – med mitt perspektiv.

  Per Gahrton – med mitt perspektiv.

  Per Gahrton är död. Han var förbundsordförande i FPU när jag blev medlem. Han var då en politisk förebild och stark inspirationskälla. Han var riksdagsledamot för FP när jag i min tur blev förbundsordförande i FPU 1977. Vi hade många kontakter och samtal inte utan friktion särskilt när det gällde energipolitiken. Till den politiska historien…

 • Opinionskrönika augusti 2023 och analys av hur L presterar i regeringen.

  Opinionskrönika augusti 2023 och analys av hur L presterar i regeringen.

  Socialdemokraterna når sin högsta nivå hittills under mandatperioden 37,0 procent. Att partiet ökat med exceptionella 6,7 procentenheter sedan valet och att gapet mellan regeringsunderlag och opposition nu är hela 8,6 procentenheter. Detta utan att i princip göra någonting. Istället betonar Magdalena Andersson kontinuiteten – det mesta regeringen gör idag var sådant som förra regeringen hade…

 • Nationaldagen – vad vi kunde firat istället.

  Nationaldagen – vad vi kunde firat istället.

  Idag på nationaldagen reflekterar jag på min blogg över vad det är vi egentligen firar, men framförallt vad vi skulle kunnat fira istället. Det vi firar är ju Gustav Vasa och Sverige som nationalstat (1809 års regeringsform är det inte många som pratar om i år). Det som samtidigt med Gustav Vasas tillträde gick i…

 • SD kopplar greppet om Hörby

  SD kopplar greppet om Hörby

  I Hörby blev Sverigedemokraterna största parti redan efter valet 2018. Det var en av en handfull kommuner där SD då också tog ledningen och kunde tillsätta ordförande i kommunstyrelsen. I årets val gick man fram ytterligare och kan nu med stöd av Moderaterna ta ett starkt grepp om kommunen. Jag frågar mig varför SD är…

 • Opinionskrönika maj 2023 – och reflektioner över Liberalernas regerande

  Opinionskrönika maj 2023 – och reflektioner över Liberalernas regerande

  I min opinionskrönika för maj redovisar jag ett växande gap mellan regering och opposition. Ett tydligt underkännande från väljarna av regeringspolitiken. Jag reflekterar också över de liberala statsrådens prestationer i regeringen.

 • Opinionskrönika april 2023 – hur presterar L i regeringen?

  Opinionskrönika april 2023 – hur presterar L i regeringen?

  Vi är nu i en period med ett lugnare och stabilare opinionsläge. De trender som triggades igång efter valet och fick sin energi från Tidöavtalet, regeringsbildningen och besvikelsen över svikna vallöften har stannat av. Men S når återigen en ny toppnotering och KD hamnar för första gången på flera år under fyra-procent spärren. Förutom de…

 • Positivt med regeringsbildningen men taskig utnämning av miljö- och klimatminister

  Positivt med regeringsbildningen men taskig utnämning av miljö- och klimatminister

  Det blev ett bra utfall för Liberalerna i regeringsförhandlingarna. Men jag har funderingar över utnämningen av Romina Pourmokhtari till miljö- och klimatminister. Med de förutsättningar hon fått, var det ett i det närmaste taskigt beslut av Johan Pehrson.