Etikett: Liberalerna i regering

  • Plocka bort de svenska klimatmålen

    Plocka bort de svenska klimatmålen

    Romina Pourmokhtari bör plocka bort de specifikt svenska klimatmålen för att istället inordna sig helt i EU:s klimatpolitik. Den möjligheten finns i den klimathandlingsplan som regeringen snart ska lägga fram. Det finns två starka argument för detta. Det kommer inte att försämra Sveriges klimatpolitik och det huvudmål som i så fall stryks är försåtligt formulerat.