Etikett: Världsordning

  • Den giftiga och beroendeframkallande Oljan

    Den giftiga och beroendeframkallande Oljan

    Om det demokratiska västs oljeberoende och att de geopolitiska skälen att bryta detta är minsta lika stora som klimatpolitiska övervägandena. Oljan är giftet i den nuvarande världsordningen. EU har en nyckelroll för att strypa pengaflödet som göder religiös ortodoxi, paternalistiska värderingar, envälde och diktatur, kvinnoförtryck, krig och terror.