Etikett: Fit for 55

  • Kurvan som aldrig syns i debatten – Sverige snart klimatneutralt.

    Kurvan som aldrig syns i debatten – Sverige snart klimatneutralt.

    Sveriges utsläpp av klimatgaser är överlägset lägst i EU, räknat som nettoutsläpp per capita. Trots detta har vi tuffast möjliga åtagande i EU:s Fit for 55. Kanske för tufft och betydlig tuffare än för de flesta större miljöbovar. Men det är ändå inte läge att slingra sig ur våra åtaganden.