Månad: februari 2022

  • Det är tid för en ny säkerhetsordning i Sverige och EU.

    Det är tid för en ny säkerhetsordning i Sverige och EU.

    Sverige behöver en ny säkerhetsordning och att det är rätt tid att debattera detta nu. För Socialdemokraterna är det aldrig rätt tid att diskutera säkerhetspolitik, men nu när vi ser svagheterna är det som allra mest motiverat att ta den diskussionen. Mitt inspel utgår från att essensen i en ny säkerhetsordning måste vara försvaret av…