Månad: oktober 2020

  • Vilken sorts liberaler är Liberalerna?

    Vilken sorts liberaler är Liberalerna?

    Jag har gjort en typologi på dagens aktiva i Liberalerna. Fram träder tre olika politikertyper. De har ett visst förklaringsvärde när det gäller att förstå vilket parti Liberalerna är idag och vart det möjligen är på väg. Mina politikertyper är (1) klassiska socialliberaler eller ibland också kallade westerbergliberaler, (2) kravliberaler eller möjligen leijonborgare och (3)…