Månad: maj 2020

  • Politiskt trendiga Hörby

    Politiskt trendiga Hörby

    Hörby var en av tre sydsvenska kommuner där Sverigedemokraterna fick KS – ordförande posten efter valet 2018. Redan när jag tittar i valstatistiken hittar jag något intressant. Hörby är trendigt, ända sedan andra världskriget blåser valvindarna särskilt kraftigt här i Skånes mitt. När jag växte upp i köpingen på 1950-talet, så styrde Folkpartiet.