Om Christer Hallerby

Jag delar idag mitt boende mellan Skillinge på Österlen och Lidingö i Stockholmsregionen. Jag arbetar som konsult med strategisk kommunikation och management. Omvärldsanalys tillhör mina särskilda kompetensområden. Jag har flera gånger under mitt yrkesliv växlat mellan politik och näringsliv. Jag har haft många uppdrag för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) på nationell, regional och kommunal nivå.