Om Christer

På Stureplan 2011-05-09 Rebecka foto - Kopia

Jag skriver om politik och samhälle. Ansatsen är bred men det blir mycket fokus på energi, migration och integration. Inom dessa områden har jag mycket av min professionella och yrkesmässiga bakgrund. Men jag kommer också att regelbundet kommentera partierna  och opinionsläget. Jag kommer att hålla ett särskilt öga på Liberalerna. Det är där jag har min politiska bakgrund även om jag inte längre är medlem.

Jag är angelägen om att värna klassiska liberala värden som demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. Vi får inte vara för naiva i vår tolerans mot det öppna samhällets fiender – vare sig det handlar om religiösa fundamentalister eller politiska rörelser till högre eller vänster. En väl fungerande marknadsekonomi är grunden för välstånd och utveckling – valfrihetsreformerna ska utvecklas, inte avvecklas. Det starka samhället som skapar oberoende individer är inte bara klassisk socialdemokratisk politik, det är i grunden socialliberal idéutveckling. Daghem, jämställdhet, särbeskattning, rätt till utbildning och socialförsäkringar har lagt grunden till det moderna Sverige.  Min vision är kosmopolitisk. Den globalt framväxande nationalismen är min absoluta motpol.

Jag delar idag mitt boende mellan Skillinge på Österlen och Lidingö i Stockholmsregionen. Jag arbetar som konsult med strategisk kommunikation och management. Omvärldsanalys tillhör mina särskilda kompetensområden. Jag skriver utifrån en omfattande erfarenhet från både politik och näringsliv. Är du intresserad av min CV – så finns den här.