Väljaropinionen i december 2016

Avståndet mellan blocken fortsätter att krympa. Skillnaden var i december endast 0,9 procent till Alliansens fördel. I maj var glappet som störst med ett övertag för Alliansen på 4 procentenheter. Det har sedan successivt minskat. Mitt tips från en tidigare blogg att de röd/gröna skulle bli större än Alliansen före årsskiftet slog inte riktigt in – bara nästan. Men trenden står sig.

Även övriga trender står sig. Stödet för centerpartiet förstärks, medan Moderaterna fortsätter försvagas.  Centern slår återigen rekord för detta sekel – nu når man upp till 8,9 procent – en ökning med 0,7 jämfört med föregående månad och med 2,8 sedan i maj då den nuvarande trendmässiga uppgången började. Moderaternas siffra är anmärkningsvärd, man ligger nu 2 procentenheter under valresultatet. Hur länge dröjer det innan Anna Kinberg Batra får krisstämpeln på sig? I alla fall så borde hennes smekmånad som partiledare vara över nu och handlingsutrymmet kommer att minska om inte den nedåtgående trenden snart bryts.

Ser vi utanför de tydligaste trenderna så är det socialdemokraternas siffra som sticker ut. Med 26,1% når man sin högsta notering på länge. Vi får se om det är en hållbar utveckling. I så fall kan det vara början på en uppåtgående trend som vi kan skönja nu.

Sammanfattning observerade trender:

  • Centerpartiet växer.
  • Moderaterna försvagas.
  • Skillnaden mellan blocken krymper. De röd/gröna närmar sig Alliansen.